Hjælp til: Vælg institution

Du kommer ind på Cicero Web ved at skrive eller vælge din skole i dropdown-feltet på login-siden.

Har du valgt en forkert institution?

 • Klik på institutionsnavnet i øverste venstre hjørne.
 • Du vil herefter blive ført tilbage til siden, hvor du kan vælge en anden institution.

Hjælp til: Login

Vil du se dine lån eller lave en reservation, skal du være logget på Cicero Web.

For at logge på, skal du klikke på linket "Log ind på din side". Du kan nu vælge at logge på med dit UNI-login eller med dit brugernavn og adgangskode. Brugernavnet er dit lånernummer og adgangskoden er din pinkode.

Hjælp til: Mine lån

Aktuelle lån

Når du er logget på din institution til Cicero Web, bliver du præsenteret for en oversigt over alle dine lån.

I oversigten kan du for hvert lån finde oplysninger om det. Du kan endvidere se, hvornår det senest skal afleveres. Står afleveringsdatoen med rødt, betyder det, at datoen er overskredet. I de to talværdier der angiver mine lån og lån hvor datoen er overskredet er taskebøger ikke inkluderet.

Afleveringsfrist

Hvis et lån ikke er afleveret til tiden, vil der være et notifikationsikon i statusbaren med antallet af lån, der skulle være afleveret og de berørte lån vil i oversigten være markeret med et udråbstegn.

Forny

Hvis du ønsker at forlænge et lån, som snart skal afleveres, kan du forny lånet ved at klikke på "Forny"-knappen. Lånet vil få en ny afleveringsdato, og hvis afleveringsfristen var overskredet, vil notifikationsikonet forsvinde. Hvis dit lån ikke kan fornyes, eksempelvis hvis bogen er reserveret af en anden, vil fornyknappen være erstattet af teksten "kan ikke fornyes".

Skjul visning

For at lukke oversigtsvisningen, klikker du på det blå "fold sammen"-ikon. Du kan altid åbne oversigtsvisningen for lån igen ved at klikke på fanen "Mine lån" i statusbaren

Taskebøger

Taskebøger vises ved at åbne mine lån og derefter klikke på "Se taskebøger" i venstre side.

Hjælp til: Mine reservationer

Du skal være logget på for at se dine reservationer.

Se og ret reservation

I statusbaren kan du se antallet af de reservationer du har. Klikker du på fanen "Reservationer", vil du få vist en oversigt over dine reservationer. Herfra kan du for hver reservation klikke på "Ret"-knappen og få mulighed for at:

 • Ændre interesseperioden (reservationer slettes efter den angivne dato).
 • Slette reservationen, hvis du ikke ønsker materialet alligevel.

Klar til afhentning

Når en reservation er klar til afhentning, vil der blive vist et grønt notifikationsikon i statusbaren. Den/De specifikke reservationer, der kan afhentes, vil ligeledes være markeret i oversigten over dine reservationer med et grønt notifikationsikon.

Hjælp til: Mine bookinger

Du skal være logget på for at se dine bookinger.

Se og ret booking

I statusbaren kan du se antallet af de bookinger du har oprettet. Klikker du på fanen "Bookinger", får du en oversigt over alle dine bookinger. Bookingerne kan have forskellige tilstande:

 • "Kladder" er bookinger, der ikke er afsendt endnu. Kladder gemmes kun så længe, du er logget på.
 • Aktive bookinger er bookinger, der er sendt ind til systemet, og som mangler at blive opfyldt.
 • Hvis en booking er i processen af at blive fundet og samlet, får den status "Forberedes".
 • En booking ændrer status til "Opfyldt", når materialerne er fundet og låner er blevet informeret herom. Når bookinger er opfyldte, vil der blive vist et notifikationsikon i statusbaren.

Opdater booking

Du kan fra oversigten opdatere eller slette dine bookinger, indtil de når status "Forberedes". Bookinger der er slettet eller hvor slutdatoen er overskredet, vil ikke fremgå af oversigten.

Du kan søge efter materialer uden at være logget på. Skriv et søgeord i søgefeltet og tryk på "Enter"-knappen eller klik på søge-ikonet for at foretage en søgning. Søgeresultaterne vises i en oversigt. Herunder er de forskellige muligheder for søgningen beskrevet:

 1. Under søgefeltet kan du vælge, om der skal søges på fritekst eller om søgningen skal begrænses til en titel, forfatter eller et emne.
 2. Din søgning nulstilles ved at klikke på ”Nulstil”.
 3. Du kan vælge om du kun vil se materialer som institutionen har.
 4. Resultaterne kan filtreres ud fra en materialetype dvs. bøger, videomateriale osv.
 5. Søgeresultatet kan sorteres ved at vælge en sortering.
 6. Fra oversigten kan du for de enkelte materialer se, om de er hjemme eller udlånt.
  • Materialer, der er hjemme, vises med en grøn markering.
  • Materialer, der ikke er hjemme, markeres med rødt.
 7. For at se mere om materialet eller reservere det, kan du klikke på det.
 8. Fra søgebaren kan du afgrænse søgningen på en specifik aldersgruppe. For eksempel 5-15 eller 5. Dette er kun tilgængeligt for nogle institutioner.
 9. Du kan afgrænse din søgning til et bestemt let- eller lixtal dette kan gøres ved enten at vælge "Let" eller "Lix" og vælge hvilket interval, der skal søges i. Udfyldes kun "max.", går intervallet fra det lavest mulige let- eller lixtal til det valgte i "max.". Det modsatte sker ved kun at vælge "min.", altså intervallet går fra det valgte i "min." til det højeste let- eller lixtal. Dette er kun tilgængeligt for nogle institutioner.
 10. Du kan åbne den avancerede søgning. Hvis der er en hvid cirkel omkring pilen betyder det, at der er indtastet søgekriterier i den avancerede søgning.
 11. Linjen viser hvor mange resultater der er i din søgning og de søgekriterier du har søgt på. Derudover skrives der også med rød skrift, hvis du søger efter materialer uden for din institution.

Hvis du vil søge på en bestemt sætning kan du sætte " " omkring din sætning i søgefeltet fx "Okker gokker gummi klokker og andre børnerim". På denne måde får du kun resultater med den specifikke sætning du har angivet. Dette er også muligt i den avancerede søgning.

Er der ingen resultater i din søgning foreslår Cicero andre stavemåder.

Ved at klikke på menu-ikonet (huset) i øverste højre hjørne bliver du ført tilbage til inspirationslisterne og søgningen bliver nulstillet.

Klik på den hvide pil til højre for søgefeltet for at åbne den avancerede søgning. Her har du mulighed for at søge specifikt og på flere søgekriterier samtidigt. Du kan søge på op til fire søgeord med tilhørende kriterier samtidigt. For hvert søgeord, skal du vælge "og", "eller" eller "ikke".

Fx kan du søge på "Harry Potter" "ikke" "forfatter: Rowling". Dette vil give resultater, der indeholder Harry Potter, men hvor forfatteren ikke er Rowling. Du tilføjer søgeord ved at klikke på den blå knap med plustegnet. Du fjerner et søgeord ved at klikke på den røde knap med krydset.

Hver gang du klikker på plusset, skal du vælge i dropdown-menuen, hvad du vil søge efter, fx forfatter eller udgivelsesår. Hvis du ikke vælger noget, søges ligesom i det almindelige søgefelt på alt. Fx hvis du undlader at vælge noget i dropdown-menuen og skriver "hund" i søgeordet, søges efter hund i både titel, emneord, forfatter osv. Foruden de indtastede søgeord, kan du søge på:

 • Sprog. Dette vælges i en dropdown-menu, hvor du kan vælge at søge på et eller flere sprog ad gangen.
 • Afdeling på skolen hvor materialet er placeret.
 • Fag- eller skønlitteratur.
 • Alder og let- eller lixtal.

Du har mulighed for at nulstille din søgning ved at klikke på "Nulstil" længst til højre under søgefeltet.

Når du klikker på "Søg" foretages søgningen og søgefelterne lukkes, så resultaterne kan vises. Du kan klikke på den hvide pil for at få den indtastede søgning frem igen.

Hjælp til: Detaljeret visning

Når du har lavet en søgning, kan du se en detaljeret beskrivelse af de enkelte materialer i et nyt vindue ved at klikke på materialet. Fra vinduet kan du ud over at finde oplysninger om materialet og dets placeringer:

 • Reservere materialer
 • Se hvor materialet er placeret
 • Få adgang til relaterede materialer
 • Se andre materialer af samme forfatter
 • Hvis materialet er del af en serie, kan du tilgå de resterende bind
 • Starte ny søgning ved at klikke på information om materialet (du kan klikke på det der er understreget)

Hjælp til: Reserver materiale

Du skal være logget på for at kunne reservere materialer. Når du har fremsøgt et materiale, kan du reservere det fra detaljevisningen af et materiale ved at trykke på knappen "Reservér". Herfra har du endvidere mulighed for at angive den periode, reservationen skal være gyldig til.

Dine reservationer kan du finde frem ved at klikke på fanen "Reservationer" fra statusbaren.

Hvis du ikke kan gennemføre en reservation, kan det skyldes bestemte regler for din institution.

Hjælp til: Book materiale

Hvis du er lærer, kan du booke materialer. Når du har foretaget en søgning, kan du bruge toggle-knappen, der er placeret til venstre for søgefeltet, til at vælge, hvorvidt du vil reservere eller booke materialer.

 1. Brug toggle-knappen til at vælge "Book". Søgningen fungerer på samme måde, som ved almindelig søgning, men der bliver kun vist bibliografiske poster, hvor der findes bookbare materialer. Derudover vises institutionens tilgængelighed af en post i søgeresultatet.
 2. Tryk på "Book"-knappen fra detaljevisningen. Før en booking kan gennemføres skal du angive følgende oplysninger:
  • Hvilken klasse der skal bookes til.
  • Antal eksemplarer der ønskes.
  • Hvor du vil booke materialerne fra.
  • Tidsperioden, du skal bruge materialerne.

   Datovælgeren viser med en farvekode, hvorvidt beholdningen fra den valgte institution lever op til antallet af eksemplarer, der er valgt.

   • Rød indikerer, at beholdningen er lavere end det ønskede antal eksemplarer, men højere end minimum.
   • Ingen farve betyder, at det ønskede antal eksemplarer er tilgængeligt den pågældende dato.

Gem som kladde

Du kan vælge at gemme bookingen som kladde, hvis der er flere bookinger, der skal gennemføres sammen. Gemte bookinger kan findes øverst i oversigten over bookinger. Det er derudover muligt at dublere en kladde i tilfælde af, at der ikke er nok eksemplarer tilgængelig på én institution. I dette tilfælde kan du dublere bookingen og foretage bookingen af de resterende bøger på et andet bibliotek. Dine kladder gemmes ind til du logger ud af Cicero Web.

Hjælp til: Inspirationslister

Hver inspirationsliste indeholder op til femten resultater. Du kan vælge at se alle resultaterne fra en inspirationsliste ved at trykke på "Se alle" muligheden i listens højre hjørne. Det er herefter muligt at filtrere inspirationslistens resultater efter lix/let tal eller alder.

Ønsker du at filtrere inspirationslistens resultater efter lix/let tal, skal du blot vælge de ønskede lix/let værdier for derefter at trykke på søgeikonet ud for søgefeltet.

Ønsker du at filtrere inspirationslistens resultater efter alder, skal du som ved ovenstående vælge den ønskede alder for derefter at trykke på søgeikonet ud for søgefeltet.